ไดอะซีแพม

ไดอะซีแพม

เป็นยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีพีนส์  ออกฤทธิ์กดระบบประสาทศูนย์กลาง ลดอาการวิตกกังวล ทำให้ง่วงนอนหลับและก็อาจเกิดภาวะเสียความจำเดี๋ยวเดียว มีชื่อทางการค้าหลายชื่อ อย่างเช่น แวเลียมโรเช่ ดอร์มิคุม  จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตรวมทั้งประสาทประเภท 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตรวมทั้งประสาทประเทศอินเดีย เพื่อนำมาใช้ผลิตยาตำรับไดอะซีแพม 26 ตำรับ เดี๋ยวนี้มีผู้ได้รับอนุญาตผลิต 13 ราย ควบคุมโดยอย. หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ถ้าใช้ยาเกินขนาดจะมีลักษณะง่วงซึม ชัก หัวใจเต้นช้า มีฤทธิ์กดประสาทจนถึงกดการหายใจ รุนแรง รวมทั้งเสียชีวิต

การใช้ยาไดอะซีแพม

คนไข้ควรที่จะใช้ยาตามจำนวนที่หมอระบุ ไม่ได้รับยาเกินขนาดหรือไม่ถูกจุดหมาย ควรจะหารือหมอถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าการใช้ยาไม่ได้เรื่อง หรือคิดว่าอยากได้ใช้ยามากกว่าจำนวนธรรมดาที่เคยใช้ โดยจำต้องวัดความดันเลือดอยู่ตลอดในตอนที่ใช้ยา ตรวจเช็คขนาดยาที่ใช้ คุ้มครองปกป้องไม่ให้คนอื่นใช้ยาโดยไม่มีคำบัญชาจากหมอ เก็บยาให้พ้นจากความชุ่มชื้น ความร้อน แสงตะวัน รวมทั้งควรจะใช้ไดอะซีแพมเพื่อรักษาในขณะสั้นๆห้ามใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 4 เดือนโดยมิได้รับคำชี้แนะจากหมอ

By gift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *