เพราะเหตุใดยาเคถึงอันตรายนัก

ถึงแม้ผู้เสพสิ่งเสพติดมีการใช้ยาเคเพื่อเพิ่มความสุขให้กับตนเอง เพราะว่าด้วยฤทธิ์แล้วก็ผลกระทบที่จะก่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาเพราะสารของเคตามีน ทำให้ยาเคส่งผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายรวมทั้งจิตใจในหลายๆเรื่อง แล้วก็นี่เป็น 7 เรื่องอันตรายของยาเคที่คุณอาจไม่ทราบมาก่อน

  1. อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจรวมทั้งหัวใจ

ถ้าหากใช้ยาเคเกินจำนวนจะทำให้ระบบการหายใจเกิดการติดขัด อาจก่อให้เกิดระบบหายใจล้มเลวและอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ เพราะตัวยาจะไปเร่งการทำงานของหัวใจ

  1. อันตรายต่อระบบทางเดินปัสสาวะ

การเสพตัวยามีผลกัดเซาะของสารเคมี ที่จะกระทำการไหลผ่านไตและจากนั้นก็ทางเดินของปัสสวะ นำไปสู่กระเพาะปัสสาวะกำเนิดอาการอักเสบเรื้อรัง ทำให้ตัวบุคคลนั้นกลั้นฉี่ไม่อยู่ ฉี่มีเลือดออก แล้วก็มีลักษณะอาการปวดขณะฉี่ แม้แต่ผู้ที่ใช้ยาเคเป็นบางโอกาส ก็รายงานถึงอาการปวดขณะเยี่ยว สำหรับผู้ที่เสพโดยตลอด ในแค่เพียงไม่กี่เดือนกระเพาะปัสสาวะก็แทบจะถูกทำลายได้

  1. อันตรายต่อสมอง

เกิดอาการประสาทหลอนเพราะยาเคไม่เพียงแต่ทำให้อาการทางด้านจิตใจยังมีการออกมาพูดว่าการใช้ยานี้จะมีผลต่อการทำงานของสมองทำให้สมองไม่เหมือนเดิม สมองแปรปรวนไป การรับรู้ผิดแปลกไป

  1. การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ดีเหมือนปกติ

เพราะสารเสพยาเคโดยตลอดทำให้กล้ามแข็งและเกร็ง ทำให้มรรถภาพของร่างกายก็เลยปฏิบัติงานไม่ใส่ผสานกัน กำเนิดอาการเดินเซ หกล้มได้ง่าย ซึ่งนี่ยังรวมไปการพูดและก็การมองมองเห็น ที่ทำให้เกิดอาการทางลิ้นแข็ง บอกไม่ชัดเจน และก็สายตาพร่าเลือนอีกด้วย

  1. ยาเคเสพติดได้ง่ายดายเสียยิ่งกว่าที่คิด

เพราะยาเคจะมีผลออกจะสั้น ผู้เสพก็เลยบางทีอาจที่จะเสพบ่อยๆโดยตลอด เพื่อได้สัมผัสกับสภาวะมึนเมานานขึ้น ยิ่งใช้หลายครั้งก็ยิ่งทำให้ก้าวเข้าสู่การพึ่งพายา กระทั่งกระตุ้นให้เกิดการเสพติดได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

  1. การใช้ยาเกินขนาดเกิดขึ้นได้ง่ายสุดๆ

ยาเคมีผลต่อผู้ใช้ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจำเป็นต้องใช้จำนวนเท่าใดเพื่อรู้เรื่องมึนเมาเหมือนเดิม ก็เลยชอบนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการใช้ยาเกินขนาดหรือโอเวอร์โดสได้ง่าย หรือบางครั้งบางคราวการใช้ยาเกินขนาดสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาเคบางส่วน ถ้าใช้ร่วมกับยาอื่นหรือแอลกอฮอล์

  1. คุณสามารถจบลงด้วยการเป็นคนวิกลจริต

เมื่อใช้สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ฤทธิ์หลอนประสาทของยาเคสามารถทำให้ผู้เสพประสพกับสถานการณ์โรคทางจิต จนถึงเปลี่ยนเป็นคนวิกลจริตได้ท้ายที่สุด

By gift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *