สิ่งควรจะทราบเกี่ยวกับยาเคตามีน (What is Ketamine)

สารเคตามีน เป็นยาชาจำพวกฉีดที่ออกฤทธิ์ยั้งรูปแบบการทำงานของระบบประสาทสัมผัส โดยเริ่มมีการประยุกต์ใช้ตั้งแต่ตอนปี 1970 อีกทั้งในคนและก็สัตว์ Esketamine (Spravato) เป็น S-enantiomer ของ Ketamine (Racemic form) ผ่านการยืนยันในปี 2019 อนุญาติให้ใช้เพื่อต่อต้านอาการซึมเซารวมทั้งได้รับอนุญาติให้ใช้ในคนเจ็บโรคเศร้าใจที่มีความคิดหรือความประพฤติปฏิบัติอยากได้ฆ่าตัวตาย Ketaset เป็นชื่อแบรนด์ยาที่ใช้เป็นยาชาในการผ่าตัดในสัตว์โดยสัตวแพทย์

ยาเคตามีนเป็นยาหลอนประสาทสามารถส่งผลให้เกิดความไม่ปกติเกี่ยวกับการมองมองเห็น การได้ยินเสียงแล้วก็การอยู่ในสิ่งแวดล้อม ยาเคตามีนมีลักษณะเป็นของเหลวใสหรือผงสีขาวขุ่น ซึ่งเป็นต้นแบบที่ใช้ฉีดหรือสูดเข้าทางจมูก

รู้ใหมเพราะอะไรถึงใช้ตัวยาในทางการแพทย์ เพราะ

  • ยาเคตามีนสามารถช่วยทุเลาลักษณะของการเจ็บปวดและก็การสูญเสียความจำในระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น ประยุกต์ใช้รักษาอาการความจำไม่ดีทางด้านการแพทย์
  • สำหรับการผ่าตัดมีการนำยาจำพวกนี้มาเป็นตัวชักจูงแล้วก็ยับยั้งประสาท เพื่อกดประสาทรวมทั้งให้ยาชาทั่วๆไป
  • ยาจำพวกนี้ยังประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมลักษณะการเจ็บปวดจากรอยแผลเผาไหม้และก็การสู้รบ รวมทั้งใช้ในเด็กที่ไม่อาจจะใช้ยาชาจำพวกอื่นได้เนื่องจากว่าผลกระทบหรืออาการแพ้
  • ยาเคตามีนออกฤทธิ์ห้ามด้วยวิธีการทำปฏิกิริยาอย่างเร็วสำหรับเพื่อการควบคุมอาการเศร้าหมองและก็ความนึกคิดที่แสดงออกถึงความประพฤติปฏิบัติอยากได้ฆ่าตัวตาย
  • การใช้ยาเคตามีนในขนาดธรรมดา โดยส่วนมากหมายความว่าการใช้ในกลุ่มคนป่วยที่มีการเสี่ยงกำเนิดอาการบีบเกร็งของหลอดลมรวมทั้งหายใจติดขัด

By gift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *