อาการข้างเคียงของสารเคตามีน

อาการข้างเคียงของสารเคตามีน มีผลต่อจิตประสาท ดังเช่นว่านำมาซึ่งอาการฉงนสับสน เห็นภาพหลอกตา ฝันหวาน หรือจิตหลอน ซึ่งอาการกลุ่มนี้จะเจอภายหลังที่รู้สึกตัวจากสลบ ถ้าหากให้ทางหลอดโลหิตดำจะมีผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น กดการหายใจบางส่วน ไม่สมควรใช้ในผู้ที่เป็นโรคจิต หรือโรคความดันเลือดสูง

“เคนมผง” เป็นการนำสิ่งเสพติดหลายประเภทมาผสมรวมกันกับยาเคหรือเคตามีน แล้วเอามาบดรวมกันให้ ละเอียดจนกระทั่งมีลักษณะเหมือนนมผง โดยมีจุดหมายเพื่อช่วยลดทุน ต้นเหตุนั้นเนื่องจากการเคตามีนหาซื้อได้ ยากแล้วก็แพงที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนั้นตัวแทนขายรายย่อยก็เลยมีการประดิษฐ์สูตรใหม่ดยการนำยาหลายแบบมาผสมกันเพื่อลด ทุน โดยฤทธิ์ของเคนมผงนั้นจะมีฤทธิ์หลอนประสาทที่รุนแรงกว่า และจากนั้นก็ออกฤทธิ์ยาวนานกว่า โดยจะไปก่อเกิด อาการสงสัย

ผลกระทบจากการใช้ยาดังเช่นว่า ปฏิกิริยาทางจิตใจเมื่อยาหมดฤทธิ ปฏิกิริยาพวกนี้เป็นต้นว่า ภาวการณ์วุ่นวาย, งงงัน หรืออาการจิตหลอนยิ่งกว่านั้นยังมีผลให้ความดันเลือดเปลี่ยน(ส่วนใหญ่จะความดันมากขึ้น)รวมทั้งกล้ามสั่นแล้วก็ยังอาจจะเป็นผลให้กำเนิดอาการหลอดลมหดตัวฉับพลัน

By gift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *